| Can BAYAT Kişisel İnternet Sitesi

QGIS 3 DMS verilerini ekleme

Yazılım
01.10.2021

QGIS 3 kullanırken DMS yani Derece Dakika Saniye formatında verileri girerken °, ' , " formtaında aşağıdaki şekilde girildiğinde ve data eklerdken DMS kutucuğu işaretlendiğinde koordinatları algılamaktadır. CRS:WGS84 olarak seçiliyor.

Nokta X Y

1 78°29'07,558440" 43°22'31,181952"

Yazar:Can BAYAT


woocommerce 5+ remove single product zoom effect with css

Yazılım
15.03.2021

I was trying a lot of function.php code but result goes to negatif. Than I used a simple trick to remove single product hover zoom with Css code.

Add this simple CSS code to your theme custom CSS area. That's it


.zoomWindowContainer { display: none !important; }
Yazar:Can BAYAT


Laravel App/Storage yerine Public kullanmak

Laravel
03.01.2021

Pek çok kullanıcı laravel projesini VPS sunuclarda barındırmak tabiki en avantajlısı ancak ücretlerin yüksek olması ve Laraveli hobi amaçlı olarak kullanan pek çok kullanıcı projelerini daha düşük maliyetli olan paylaşımlı sunucularda çalıştırmak isityorlar. Ancak paylaşımlı sunucular başta SSH erişimi olmak üzere pek çok özelliği kısıtlı olarak sunuyor. php artisan storage::link komutu da bu sınırlamalara kurban gidenlerden. Basit bir projede resim, video v.b. medyaları depolmak için app/storage klasörü yerine /public/BENİM DOSYAM'a nasıl kayıt yapacağımızı anlatayım. Yazar:Can BAYAT


Laravel Livewire Kullanarak Dinamik Seçime Bağlı Dropdown

Laravel
30.12.2020

Şimdi bir örnek uygulama üzerinden seçime bağlı droprown menu (dynamic dependent dropdown) yapımına geçelim. Sponsorlar ve Projeler olmak üzere 2 tablomuz olsun. Her sponsorun birden çok projesi olabilir ve projeler de sponsora bağlıdır. Sponsoru seçtiğim zaman sponsora ait projeleri getirip bu projeler içinden seçim yaptırmak istiyorum. Bu iş için pek çok kaynak ve yönerge araştırdım ama çeşitli hatalarla karşılaştım. Çalışan iyileştirilmiş kodları aşağıda paylaşıyorum. KOdlar evrensel olarak İngilizce dilindedir. Bende ne yazık ki Türkçe kod yazılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yazar:Can BAYAT


Laravel Dynamic Dependent Dropdown with Livewire

Laravel
30.12.2020

I'm new at Laravel and playing around. I was created an cost management system with LAravel 6 and I gonna improve this scripts with Laravel 8 and Livewire. I have 2 tables whichs are Sponsor and Project. Sponsors are a lot of projects and every project has 1 sponsor. So the tables relations are hasOne and belongsTo. In my script when I choose a Sponsor, I wanna see sponsor's project only and select. I searched a lot of source and tutorial and as a result ı wanna publish the working codes. My elequent model php files are shown below; Yazar:Can BAYAT


Dom PDF ile laravelde PDF oluşturmak

Laravel
05.03.2020

Öncelikle Controller içinde fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. bende APP\Http\Controllers\Admin\InstallmentsController.php 'içinde olacak.  fonksiyon installment (taksit) id'si üzerinden çalışıyor. 


public function invoicePdf(Request $request, $id)
{
$installment = Installment::findOrFail($id);

$data = [
'id' => $id,
'installment' => $installment,
'students' => $students,
'sonuc' =>$sonuc,
];

$pdf = PDF::loadView('admin/installments/invoice', $data);
$pdf ->setPaper('A5', 'landscape');
return $pdf->download('.$installment->id.'_invoice.pdf');
}

şimdi yolumuzu (route) route/web.php içinde tanımlay...


Yazar:Can BAYAT


Ankara Yapracık Toki Önemli Bilgiler

Öne Çıkanlar
30.01.2020

Ankara Yapracık Toki'de yaşayanlar için derlediğim ve sıkça sorulan Ulaşım, Sağlık, Eğitim, Temel ihtiyaçlar gibi günlük hayatta gerekli temel bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yer almasını istediğiniz ek bilgileri de yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yazar:Can BAYAT


Laravel Çoklu Seçim Kutusu düzenleme

Laravel
26.11.2019

Oluşturduğumuz form sayfalarını düzenlerken seçim kutularının önceden seçilmiş şekilde gelmesini isteriz. Ancak Forma çoklu seçim (Select-Input) elemanı eklediğimizde bize seçilmiş olan seçeneği önceden vermez. Bu nedenle şarta bağlı bir seçim yaptırmalıyız ki seçim kutusunda önceden seçilmiş değer gösterilebilsin. Aşağıdaki kod bu işi yapmaktadır.


<option value="{{ $user->id }}" {{ $user->id == $order->user_id ? 'selected' : '' }}>{{ $user->name }}</option>

burada $user->id değeri ile selected seçeneğini şarta bağlı olarak göstermiş olduk. Artık Form düzenle (UPDATE) dediğimizde mevcut seç

Yazar:Can BAYAT


October CMS Plugins Tested and Working on Shared Hosting

Laravel
08.11.2019

You can find a list of my plugins. Which are %100 working and tested in Shared Host. Yazar:Can BAYAT


Jeotermal Terimler Kısaltmalar

İşler
01.11.2019

Jeotermal Terimler ve Kısaltmaların Türkçe karşılıkları. Yazar:Can BAYAT