26.09.2019

Coppersmith ve Ambressey Ampirik Bağıntıları arasındaki ilişki

Jeofizik

Matlab yazılımı kullanılarak Coppersmith ve Ambressey Ampirik Bağıntıları arasındaki ilişkiyi veren kod aşağıdaki gibidir.

 

clc, clear all, close all

%L =input('Yüzey Kırık Boyu Giriniz:');

% L'yi 1 ile 1600 km arasında bir fonksiyon olarak girer ve bunu grafiğe dökmek

% istersek yani Türkiye boyunca fay kırılırsa

L = 1:0.1:1600 ;

W= 5.27 + 1.04 * log10(L); %Ambressey

S= 5.12 + 1.12 * log10(L); %Coppersmith

% fprintf ('Olası Depremin en yüksek değeri:',W,S)

plot(L,W)

xlabel('Km Kirik Uzunlugu')

yLabel('Ms Büyüklüğü') 

hold on

plot (L,S,'r')

Legend ('Ambressey','Coppersmith')

title (' Ambressey ve Coppersmith göre Magnitüdler')

Yazar: Can BAYAT
Kimdir: 2015 yılından bu yana EMD Enerji Merkezi Danışmanlık şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. 2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır.
| | canbayat [at] gmail |