23.09.2019

JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSATI ALMAK

İşler

Jeotermal Kaynakların aranması için İl Özel İdarelerine Başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvurular JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR YÖNETMELİĞİ'nce hükümlere bağlanmıştır.  

Bu yönetmelik Kapsamında istenen belgeler şöyledir: 

 • Ek-1 Başvuru Dilekçesi

 • Topografik Harita 1/25000

 • Jeolojik Harita

 • Ek-3 (Taahhütname)

 • Ek-9 (Arama Projesi, Projenin Tanıtılması)

 • Tüzel Kurum başvuruları için Ticari sicil Gazetesi

 • Vergi LEvhası

 • İmza Sirküsü'nün yönetim kurulunca onaylı aslı

 • Vekaletname

 • Sicil Tasdiknamesi

 • Oda Sicil Kaydı

Söz Konusu Yönetmelik ile ilgili ekler için Tıklayınız..

Yazar: Can BAYAT
Kimdir: 2015 yılından bu yana EMD Enerji Merkezi Danışmanlık şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. 2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır.
| | canbayat [at] gmail |