01.11.2019

Jeotermal Terimler Kısaltmalar

İşler

İngilizce Terim Kısaltma Türkçe Karşılığı
Well Jeotermal Kuyu
Well Head Temperature WHT Kuyubaşı Sıcaklık
Well Head Pressure WHP Kuyubaşı Basınç
Temperature Temp. Sıcaklık
Pressure Basınç
Flow Akışkan (Brine)
Borehole Kuyu içi
Borehole Temperature BHT Kuyu içi sıcaklık
ton/hour t/h ton/saat
Production Well Üretim Kuyusu
Injection Well Re-enjeksiyon Kuyusu
Seperator Seperatör - Ayırıcı
Turbine Türbin
Steam Buhar
Non Condensable Gas NCG Yoğuşmayan Gazlar
Preheater Ön Isıtıcı
Vaporizer
Pump Pompa
Injection Pump Re-enjeksiyon Pompası
Generator Jeneratör
Fan Fan
Condenser Kondenser
Motive Fluid İkincil Sıvı - Çevrim Sıvısı
Fluid Akışkan
Geothermal Fluid Jeotermal Akışkan
Production Pump Üretim Pompası
Air Cooled Condenser ACC Hava Soğutmalı Kondenser
Technical Due Diligence TDD Teknik Değerlendirme
Geothermal Power Plant GPP Jeotermal Elektrik Santrali - JES
Power House PH Elektrik Binası
Cooling Tower Soğutma Kulesi
Power Plant Site Santral Sahası
Energy Market Regulatory Authority EMRA EPDK
Electricity generation license Elektrik Üretim Lisansı
Environmental Impact Assessment EIA Çevresel Etki Değerlendirme - ÇED
Transmission Connection Agreement Sistem Bağlantı Anlaşması
Geothermal Resources Jeotermal Kaynak
Reservoir Conditions Rezervuar Koşulları
Reservoir pressure Rezervuar basıncı
Make-up Wells Destek Kuyuları (İşletme Aşaması)
Performance Curves  Performans Eğrileri
Heat Exchanger  Isı Değiştirici
Correction Curve Düzeltme Eğrisi
Volumetric Assessment
Recovery factor Kurtarım Faktörü (%)
Cut-Off Temperature Re-enjeksiyon Sıcaklığı
Load Factor Yük Faktörü
Numerical reservoir models Numerik Rezervuar Modellemeleri
Generation Capacity Üretim Kapasitesi
Average well entalphy Ortalama Kuyu entalpisi
Tracer Test İzleyici Testi
Pressure drawdown Basınç Düşmesi
Gas Content Gaz İçeriği
Well Scheme Kuyu Logu
Electric Submersible Pump ESP Elektrikli Dalgıç Pompa
Yazar: Can BAYAT
Kimdir: 2015 yılından bu yana EMD Enerji Merkezi Danışmanlık şirketine bağlı olarak çalışmaktadır. 2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır.
| | canbayat [at] gmail |