| Can BAYAT Kişisel İnternet Sitesi

Kireçtaşı Rezistivite & IP

Jeofizik
24.09.2019

Ölçüm jeofizik elektrik yöntemlerden Schlumberger diziliminde gerçekleştirilmiştir. Eğri üzerinde siyah noktalar rezistivite değerlerini, yeşil çizgili noktalar %ip değişimini, kırmızı noktalı çizgiler ise şarjabiliteyi göstermektedir. Yazar:Can BAYAT


ARAZİ UYGULAMALARINDA GRAVİTE YÖNTEMİ

Jeofizik
24.09.2019

Gravite Yöntemi potansiyel teoriye dayalı temel bir jeofizik arama yöntemidir. Geniş alanlarda genel olarak tüm yer altı zenginliklerinin aranmasında (Petrol, Jeotermal, maden v.b.) detay jeolojik, diğer jeofizik ve sondaj çalışmalarına yönelik hedef alanlarının belirlenmesinde, dünyada ve Türkiye’de başarı ile uygulanmaktadır. Yazar:Can BAYAT


SCHLUMBERGER DSİ SU KARNESİ

Jeofizik
23.09.2019

Schlumberger açılımı için kullanılan arazide pratik bir şekilde ölçü almanızı sağlayan karne. Yazar:Can BAYAT


Sondaj

Jeofizik
23.09.2019

SONDAJ, SONDAJIN TANIMI VE AÇIKLAMASI: Yeryüzünden itibaren içeriye doğru belirli çap ve derinlikte çeşitli teknikler ile kuyular açılmasına sondaj denir. Sondaj yöntemleri dokuz grupta toplanabilir: Yazar:Can BAYAT


JEOTERMAL SAHA ARAŞTIRMA KALEMLERİ

Jeofizik
23.09.2019

Jeotermal sahalarda Ruhsat aşamalarının ardından, Üretim sondajı kuyusunun açılmasına kadar yapılacak çeşitli çalışmalar aşağıda listelenmiştir. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi sahanın gerçek potansiyelinin ortaya çıkartılması, gerçekleştirilecek üretim ve re-enjeksiyon kuyularının başarıyla sonuçlanması ve akılcıl yatırımlar yapılması için gerekli ve faydalı çalışmalardır. Liste hakkında katkı ve düzenlemeler,aşağıdaki yorumlar ve deneyimler ile zamanla güncellenerek çeşitlendirilebilir. Yazar:Can BAYAT


Rejyonal ve Rezidüel Gravite Anomalileri

Jeofizik
20.09.2019

Gravite ölçülerinden elde edilen gravite değerlerinin jeolojik yorumunun yapılabilmesi için gravite anomalilerinin ayrılması ve gravite alanı dönüşümleri geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Yazar:Can BAYAT


Schlumberger Dizilimi Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Jeofizik
20.09.2019

Jeofizik aramalarında en çok kullanılan yöntemlerden biri de kuşkusuz Elektrik Yöntemlerdir. Ülkemizde başta tarım olmak üzere çok çeşitli alanlarda suya olan ihtiyaç Jeofizik Mühendisleri tarafından ekonomik ve hızlı bir şekilde giderilmektedir. Jeofizik Mühendisleri su aramalarında genellikle Elektrik Yöntemden faydalanırlar. Su aramak için en sık başvurulan yöntem Schlumberger Dizilimi ile su aramaktır. Yazar:Can BAYAT


MİKRO GRAVİTE NEDİR?

Jeofizik
20.09.2019

Mikro Gravite tekniği jeofizik mühendisliğine bağlı bir içeriğe sahiptir. Dünyanın gravitasyonel çekiminin zamana bağlı bir ölçümüdür, boşluk ve oyukların varlığını yorumlardan elde eder. Gravite anomalileri boşluk ve oyukların üst üste gelmesi üzerine daha büyük değişimler gösterir ve yükseklik, enlem ve rejyonel jeolojik farklılıkların konvansiyonel Gravite ölçümleri ile direkt olarak ölçülmesini engeller. Mikrogravite ölçümü büyük ölçüde son on yılda gelişim göstermiş ve modern yüksek çözünürlüklü donanımların etkisi, özenli alan yorum teknikleri, karmaşık indirgeme ve analizler sayesinde bu anomalilerde saptanabilir ve değerlendirilir hale gelmiştir. Büyük mağara ve boşluklar sadece izole edilmiş anomalilerde açığa çıkar ama bunlar şekil ve derinlik hakkında bilgi sağlarlar. Kayıp verileri ileri düzeltme yöntemi ve boşlukla ilişkilendirilip hesaplayarak düzeltmeleri doğrulamak mümkündür. Bu metot doğal ve yapay boşlukları önemli ölçüde ayırt etmede sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Yazar:Can BAYAT


İp2Win

Jeofizik, Yazılım
20.09.2019

ip2win, Schlumberger elektrik dizilimi ölçülerinin yorumu için kullanılan bir yazılım. ESC ile alınan schlumberger ölçüleri, yazılıma direk olarak aktarılabilme olanağına sahip. Yazar:Can BAYAT


Krom Madeni

Jeofizik
19.09.2019

Dünyadaki sayılı krom üreticisi ülkeler arasında yeralan Türkiye ham cevher, ferrokrom ve krom kimyasalları dışsatımından önemli döviz geliri sağlamaktadır. Son yıllarda metalurji ,kimya ve refrakter sanayiinin krom cevheri talebi 450 000 tona ulaşmıştır. Ham cevherin iç piyasadaki artan tüketiminin yanı sıra önemli miktarda parça ve konsantre cevher dışsatımı da yapılmaktadır. Yazar:Can BAYAT